CZ EN
 

OTTO JUNKER Czech Republic s.r.o. je členem koncernu OTTO JUNKER

   OTTO JUNKER GmbH, Německo
   OTTO JUNKER GmbH - Beijing Office, Čína
   OTTO JUNKER Metallurgical Equipment , Čína
   OTTO JUNKER GmbH - Middle East Office, SAE
   JUNKER, Inc., USA
   OTTO JUNKER Czech Republic s.r.o., Česká republika
   INDUGA, Německo
   THERMCON, Německo
   OTTO POWER LLC, USA
   OTTO JUNKER India Pvt. Ltd., India
   OTTO JUNKER CM GmbH, Německo

Cílem společností koncernu OTTO JUNKER jsou celosvětové dodávky investičních celků pro oblasti tavení železných a neželezných kovů a tepelného zpracování převážně neželezných kovů (hliníku a jeho slitin, mědi a jejích slitin).

Aktivity OTTO JUNKER Czech Republic s.r.o. vychází především z potřeb společnosti OTTO JUNKER GmbH v oblastech konstrukce, výroby, montáže a dodávky ocelových konstrukcí a elektrozařízení. Významný podíl představují také projekty pro vlastní zákazníky.

Ve společnosti OTTO JUNKER Czech Republic s.r.o. je zaveden integrovaný systém řízení a vedení společnosti přijalo integrovanou politiku k zajištění efektivního řízení.

      Integrovaná politikaKonference DGM v Boskovicích

U příležitosti 100. výročí OTTO JUNKER se odborníci z Německé společnosti pro materiálové vědy e.V. (DGM) sešli ve dnech 19.-20.6.2024 v České republice.
První den byl zaměřený na přednášky o úsporách energie a vývoji v oblasti průmyslových pecí. Druhý den účastníci navštívili výrobní závod v Boskovicích a seznámili se s produkty OTTO JUNKER.

Oznámení změny obchodního názvu

Vážení obchodní partneři,
tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 4.3.2024 došlo ke změně obchodního názvu naší společnosti JUNKER Industrial Equipment s.r.o. se sídlem Chrudichromská 2423/15a, 680 01 Boskovice, IČO 60730285, spisová značka: oddíl C, vložka 17372 vedená u rejstříkového soudu v Brně na OTTO JUNKER Czech Republic s.r.o. (dále jen "Společnost").

Ostatní údaje Společnosti (jako jsou adresa sídla, IČO, DIČ, bankovní spojení, telefonické kontakty a e-mailové adresy pracovníků) zůstávají beze změny s výjimkou skupinových e-mailových kontaktů, pro které nově platí tyto adresy:

- recepceinfo.cz@otto-junker.com
- obchodní oddělenísales.cz@otto-junker.com
- personální oddělenípersonal.cz@otto-junker.com
- servisservice.cz@otto-junker.com
- elektronická fakturace  fakturace.cz@otto-junker.com

JUNKER Industrial Equipment se mění na OTTO JUNKER Czech Republic

OTTO JUNKER - Na špičce již sto let

Společnost OTTO JUNKER GmbH, přední světový dodavatel systémů pro metalurgické procesy a zušlechťování kovových materiálů, se může ohlédnout za úspěšným rokem 2023. Díky četným úspěchům na veletrzích, novým partnerstvím a průkopnickým zakázkám společnost dále posílila svou pozici technologického lídra a hledí do budoucnosti s optimismem.
V roce 2024 naše mateřská společnost společnost OTTO JUNKER GmbH slaví 100 let od svého založení.

Tisková zpráva zde (PDF)

Nové vedení společnosti

Od dubna 2020 má naše společnost nové vedení. Od pana Dr.Güntera Valdera, jenž přechází do univerzitní sféry, přebrali štafetu pan Dr. Václav Pavlovec (CEO) a pan Dipl.-Kfm. Henning Beckmann (CFO).
Pan Pavlovec je strojař a ekonom a promoval na Vídeňské Technické Univerzitě v oblasti aplikované termodynamiky, než začal působit v průmyslu na manažerských pozicích.
Pan Beckmann je ekonom a dlouholetý člen týmu Finance/Controlling v koncernu OTTO JUNKER.

Spolupráce s Muzeem regionu Boskovicka

Od roku 2017 spolupracujeme s Muzeem regionu Boskovicka na vydání knihy "Hradiště nad Okluky a jeho objevitelé. Keltské oppidum staré Hradisko a sbírka muzea v Boskovicích".

Staré Hradisko nese punc výjimečnosti a z obdobných nalezišť je jedním z nejprozkoumanějších. Proběhly na něm rozsáhlé terénní výkopy a pochází z doby, kdy na Moravě opravdu žili Keltové. Na přelomu 2. a 1. století před Kristem bylo jedním ze středoevropských keltských oppid, mocenským ústředím keltské Moravy. Soubor nálezů, které se archeologům podařilo shromáždit obsahuje více než 3500 předmětů a řadí se právem k nejpozoruhodnějším muzejním sbírkám na Moravě.

Kniha líčí okolnosti výzkumů oppida boskovickými muzejníky a osudy sbírky, kterou vytvořili. Vybrané sbírkové předměty jsou představeny v samostatných medailonech, doplněných působivými fotografiemi a kresbami. Kniha byla vydána nejen za finanční podpory naší společnosti, ale také Jihomoravského kraje, obce Malé Hradisko, obce Buková a v neposlední řadě také za podpory Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. Světlo světa spatřila prvního listopadu a byla náležitě pokřtěna v muzeu v Boskovicích.

  

Nová dílna elektromontáže

V květnu 2017 byla zakončena další etapa výstavby závodu. Investicí 15 miliónů Kč byla během jednoho roku přestavěna původní skladová hala na moderní provoz elektromontáže. Pracovníci střediska získali 850 čtverečních metrů odpovídajícího montážního prostoru, který splňuje vysoké standardy pracovního prostředí.

  

Nové všeobecné obchodní podmínky a Zásady zpracování osobních údajů

V souvislosti s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vydala naše společnost nové obchodní podmínky a zásady zpracování osobních údajů. Aktuální dokumenty najdete v sekci Dokumenty.