CZ EN
 

Kvalita

Co je to kvalita výrobků společnosti OTTO JUNKER Czech Republic s.r.o.

Výrobky společnosti OTTO JUNKER Czech Republic s.r.o. jsou garantem vysokých technických parametrů, jsou spolehlivé, bezpečné a je zajištěn jejich dlouhodobý servis.

Společnost buduje kvalitní výrobek na základě dlouhodobých zkušeností v oblasti návrhu a vývoje, na základě používání jakostních materiálů a komponent od renomovaných dodavatelů, bezvadným provedením kompletace výrobku a zajištěním bezchybného servisu. Společnost dodává výrobky, které jsou vždy individuálním řešením, které respektují požadavky zákazníka a které splňují nejvyšší požadavky na funkční parametry a bezpečnost.

Všechny fáze vzniku výrobku - to je návrh, výroba, kontrola výrobku - podléhají nejpřísnějším požadavkům zavedeného a aplikovaného systému managementu kvality dle platných norem.

Požadavky na kvalitu výrobků ověřujeme především:

rozměrovou kontrolou
použitím ověřených postupů svařování a pájení
tlakovými zkouškami součástí a celků
zkouškami elektrických částí
100%-ní kontrolou montážních prací
funkčními zkouškami jednotlivých částí nebo kompletních výrobků před expedicí
funkčními zkouškami u uživatele výrobku
posouzením a následnou optimalizací parametrů stroje při nasazení v provozu

Naše společnost byla poprvé certifikována v říjnu 2000 podle normy ISO 9001:1994.

Od roku 2015 byl v naší společnosti zaveden integrovaný systém řízení IMS, v současné době certifikován nezávislým certifikačním orgánem BUREAU VERITAS podle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018.


Co pro nás znamená zákazník

Naše aktivity jsou směřovány k tomu, abychom byli spolehlivým partnerem v oblasti poradenství, dodávek zařízení a souvisejících služeb.

Abychom mohli dosáhnout výše uvedeného požadavku je návrh a vývoj výrobku, výroba i prodej připraven neustále:

provádět inovaci výrobků, procesů a organizace
průběžně aktualizovat systém managementu kvality
získávat všechny pracovníky pro plnění záměrů a cílů společnosti
provádět pravidelná školení, zlepšovat komunikaci a informovanost o nových trendech
stanovit cílové hodnoty a zajistit jejich plnění pomocí měřitelných ukazatelů